Obrazovanje i sport Kultura i baština

Centar o velikim zvijerima Dina

Pivka, Slovenija
referenca AVC Group TSE Pivka Center o velikih zvereh Dina foto 152950 Primoz Skocir

Izuzetno zanimljiv i slikovit interaktivni raspored izložen je u Krpanovom domu u Pivki. U centru o velikim zvijerima Dina posjetioci mogu da uđu u svijet ovih životinja. Znanje o velikim zvijerima je predstavljeno na najsavremeniji način. Interaktivni sadržaji sa modernom tehnologijom na jednostavnom i razumljivom jeziku posjetiocima omogućava samostalno istraživanje sadržaja i provjeravanje sopstvenog znanja. Izložba podstiče doživljaj uz pomoć najnovijih dubinskih tehnologija, uključujući virtuelnu i proširenu realnost na 10 različitih multimedijalnih tačaka.

Ljudi u regionu Pivke, kao i na cijeloj teritoriji sjevernih Dinarida, oduvijek su svoje stanište dijelili sa velikim zvijerima. Kako se naseljenost stanovništvom povećava, susreti sa njima postaju sve češći. Važe za moguće životinje koje kod ljudi često bude strah, poštovanje, takođe i interesovanje. Velike zvijeri igraju važnu ulogu u balansiranju procesa u prirodi, pa je za njihovo očuvanje pokrenut projekat Carnivora Dinarica.

Dina svojim sadržajem pruža posjetiocu uvid u misteriozni svijet medvjeda, vuka i risa.

Sporazumijevanje među njima približava belješkama na Zverbooku. Posjetilac je pozvan da istraživanjem izabere temu u pećini, da provjeri svoje znanje u posebnom kvizu, da potraži tragove vuka, risa, medvjeda sa tablom u rukama i da sazna šta medvjed može "pročitati" na oglasnoj tabli, deblu drveta o koje se medvjedi trljaju.