Javni sektor

Evropski svet

Bruselj, Belgija
AVCGroup references Depositphotos 287849260 XL EU COUNCIL

Evropski svet je kolektivno telo, ki opredeljuje splošno politično usmeritev in prednostne naloge Evropske unije. Sestavljajo ga voditelji držav ali vlad držav članic EU, skupaj s predsednikom Evropskega sveta in predsednikom Evropske komisije.

Evropski svet se sestane vsaj dvakrat na 6 mesecev. Sestanki evropskega sveta, ki jih pogosto imenujejo tudi "vrhi EU", potekajo v Bruslju, v stavbi Europa, veliko več sestankov pa je vsak dan v različnih sejnih sobah.

Kot podporo tem organom pri konstruktivnih odločitvah smo v skladu z okvirnim sporazumom zasnovali in izvedli sodobne rešitve avdio, video in konferenčnih sistemov v sklopu:

  • načrtovanja avdio-video-konferenčnih sistemov
  • dobave opreme in implementacije avdio-video-konferenčnih sistemov