Sektori publik

Këshilli Evropian

Bruksel, Belgjikë
AVCGroup references Depositphotos 287849260 XL EU COUNCIL

Këshilli Evropian është një organ kolektiv që përcakton drejtimin e përgjithshëm politik dhe përparësitë e Bashkimit Evropian. Ai përbëhet nga Kryetarët e Shteteve ose Qeverive të Shteteve Anëtare të BE-së, së bashku me Presidentin e Këshillit Evropian dhe Presidentin e Komisionit Evropian.

Këshilli Evropian mblidhet të paktën dy herë në 6 muaj. Takimet e Këshillit Evropian, shpesh të referuara si "samite të BE", mbahen në Bruksel, në ndërtesën e Evropës dhe shumë takime të tjera mbahen çdo ditë në salla të ndryshme takimesh.

Duke mbështetur këto organe në vendime konstruktive, në përputhje me marrëveshjen kornizë, ne kemi hartuar dhe zbatuar zgjidhje moderne për sistemet audio, video dhe konferenca si pjesë e:

  • dizajnimit të sistemit të konferencave audio-video
  • furnizimit me pajisje dhe implementimi i sistemeve audio-video-konferenca