Sektori publik

Komisioni Evropian

Bruksel, Belgjikë
AVCGroup references Depositphotos 98222854 XL eu comission

Komisioni Evropian (KE) është dega ekzekutive e Bashkimit Evropian përgjegjës për propozimin e ligjeve, zbatimin e vendimeve, respektimin e traktateve të BE-së dhe menaxhimin e punëve të përditshme të BE-së.

Përdorimi i teknologjisë së përparuar të konferencave audio dhe video është thelbësore për punët e përditshëm. Në përputhje me marrëveshjen kornizë për Komisionin Evropian, ne kryejmë:

  • dizajnimin e audio konferencave, sistemeve të tjera multimediale dhe zgjidhjeve TIK;
  • furnizimin e pajisjeve dhe implementimi i konferencave audio-video dhe sistemeve të tjera TIK në departamente dhe agjenci të ndryshme në të gjithë Evropën.