Sektori publik

Ministria e Drejtësisë Slloveni

Ljubljana, Slloveni
reference ministrstvo za pravosodje

Ministria e Drejtësisë e Republikës së Sllovenisë

 

Ne bëmë dizajnin, zhvillimin, instalimin dhe furnizimin me inçiziues digjiital shumëkanalësh të audios me arkivim automatik për 360 salla gjyqësore. Projekti përfshiu lidhje me videokonferencë për dëgjimet gjyqësore.

 

Vizitoni faqen kryesore të Ministrisë së Drejtësisë