Arsimi & Sporti Kultura & Trashëgimia

Muzeu i ndërtimit të anijeve prej druri

Betina, Kroaci
wooden VM

Projekti 'çelsi në duar' përfshirë dizajnimin dhe instalimin.

Betina, Dalmaci, në ishullin Murter në Dalmacinë qendrore, është qendra e vetme e mbetur për ndërtimin e anijeve të vogla prej druri dhe është bërë sinonim i ndërtimit të anijeve tradicionale në vitet e fundit.

 

Muzeu promovon dhe krijon vetëdije për vlerat e trashëgimisë kulturore. Përfaqëson zakonet dhe traditat lokale, edukon, organizon aktivitete dhe punëtori me qëllimin për të tërhequr brezat e rinj më afër traditës së ndërtimit të anijeve prej druri dhe për t'u bërë informues për të gjithë të interesuarit në trashëgiminë kulturore lokale.