Sektori publik

Parlamenti Evropian

Bruksel, Belgjikë
AVCGroup references Depositphotos 13534368 XL EU PARLIAMENT

Parlamenti Evropian është dega legjislative e Bashkimit Evropian dhe një nga shtatë institucionet e tij. Së bashku me Këshillin e Bashkimit Evropian, ai miraton legjislacionin Evropian, normalisht me një propozim të Komisionit Evropian. Parlamenti përbëhet nga 705 anëtarë.

Selia e Parlamentit Evropian është në Strasburg (Francë).

Qyteti i Luksemburgut (Luksemburg) është shtëpia e zyrave administrative ("Sekretariati i Përgjithshëm").

Takimet e të gjithë Parlamentit ("seancat plenare") zhvillohen në Strasburg dhe në Bruksel (Belgjikë).

Në qendër të demokracisë evropiane me pritshmëri të mëdha ne hartuam dhe implementuam pajisje të azhurnuara të sistemeve audio, video dhe konferencë për shumë dhoma takimesh nën Marrëveshjen për:

  • Dizajnimin e sistemeve Audio-Video-Konferenciale
  • Livrimin e paisjeve dhe implementimin e sistemeve Audio-Video-Konferenciale