Sektori publik

Presidenca Kroate e Këshillit të Bashkimit Evropian

Zagreb, Kroaci
Eu 2020 Croatia

Kroacia mori Presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian. Gjatë periudhës gjashtëmujore, Kroacia po drejtonte aktivitetet e Këshillit si një ndërmjetës i ndershëm, duke ndërtuar bashkëpunimin dhe marrëveshjen midis Shteteve Anëtare në një frymë konsensusi dhe respekti të ndërsjellë.

AVC Group siguroi instalimin, furnizimin dhe shërbimin e huazimit të pajisjeve teknologjike të kongresit, konferencës dhe përkthimit.