LAWO V__matrix
IP broadcast video centralna infrastruktura

LAWO V__matrix
IP broadcast video centralna infrastruktura

Opis

V__matrix je edinstvena infrastruktura brez omejitev za uporabo točno določenih strojnih platform. Ponuja povsem virtualizirano infrastrukturo za usmerjanje in procesiranje v realnem času. Namesto povezovanja enonamenskih modularnih naprav v kompleksen sklop, je V__matrix zasnovana na principih fleksibilnosti podatkovnega središča ter omrežno povezanih, učinkovitih, komercialno dostopnih računalniških komponent, za potrebe vsake žive video produkcije. V__matrix ustvari povsem virtualizirano produkcijsko infrastrukturo za reportažna vozila, televizijske studie in broadcast operacijske centre.

Lastnosti:

  • Programsko določena IP jedrna platforma za usmerjanje, procesiranje in monitoriranje
  • Prvi povsem virtualiziran infrastrukturi ekosistem s programsko opredeljeno funkcionalnostjo
  • Jedrna infrastruktura za poenoteno usmerjanje, obdelavo in ogledovanje
  • Porazdeljeno procesiranje preko več omrežnih enot
  • Gladek prehod iz SDI na IP z uporabo enotnega nadzornega sistema (VSM)
  • Visokoločljiva IP pretvorba za dosedanjo SDI opremo (do 160 I/O v 3RU)
  • Znatno zmanjšanje potrebne opreme, energije in kabelskih povezav
  • Napredna večplastna redundanca za signalne, omrežne, upravljalne in strojne sisteme
  • Zasnovana za decentralizirano in podatkovno centralizirano delovanje
  • V celoti temelji na odprtih standardih, skladnih z AIMS