Shure širi prizadevanja za trajnost

embalaza SHURE 2

Nova, bolj zelena embalaža: z letom 2023 kar 75 odstotkov okolju prijaznejših materialov.


Odgovornosti do okolja v mednarodni korporaciji Shure pripisujejo velik pomen. Vključujejo jo v odnose s sodelavci, strankami in partnerji po vsem svetu. Velik pomen trajnostnega razmišljanja dokazujejo s potezami, ki so že doslej pozitivno vplivale na okolje. Takšen primer je prilagoditev polnjenja izdelkov. Baterije za enkratno uporabo so nadomestili z baterijami za ponovno polnjenje, s čimer prispevajo k zmanjšanju količine odpadnih baterij. A zavedajo se, da to ni dovolj.
Med najbolj pereča okoljska vprašanja zagotovo sodi embalaža. Svoje poslanstvo so prilagodili zagotavljanju bolj zelene embalaže in povečanju učinkovitosti logistike.

S prihajajočim letom bodo izdelki Shure zaščiteni z embalažo, ki vključuje 75 odstotkov recikliranih in/ali obnovljivih materialov.

  • Trajnostno naravnanost pri izbiri materialov potrjujejo tudi z zavezo, da bodo večji del embalaže na osnovi papirja in vlaken pridobili od dobaviteljev, certificiranih s strani trajnostnih organizacij, kot so FSC, SFI in/ali PEFC. Necertificirano embalažo bodo odpravili do leta 2030.
  • Na področju distribucije in logistike bodo embalažo prilagodili tako, da se bo bolje prilegala paletam in ladijskim zabojnikom. S ciljem boljše porabe prostora bodo prispevali k zmanjšanju porabe transportnih goriv in emisij. 
  • Plastično zaščitno embalažo bodo nadomestili z oblikovanimi celuloznimi vlakni, ki so izdelana iz recikliranih materialov.

Z odgovornostjo do okolja se bodo osredotočali tudi na trajnost zaščitne embalaže za občutljive, visoko zmogljive elektronske opreme in vpeljali še številne druge prilagoditve. Podjetje se je nedavno pridružilo Koaliciji za trajnostno embalažo. Izvedli so revizijo za oceno trajnosti za več kot 1.500 različnih komponent embalaže. Uvedli pa so tudi programske rešitve za izboljšanje oblikovanja embalaže in učinkovitosti distribucije. Presojo vpliva na okolje so vključili v svoje standardne procese.