30 годишнина на АВЦ Гроуп

Повеќе

ЗОШТО ДА НЕ ИЗБЕРЕТЕ НАС

Клиентот е во фокусот на нашето работење.

Врз основа на традицијата и квалитетот, AVC Group е меѓу светските лидери во високо-иновативни решенија. Ние нудиме сеопфатен пакет на услуги. Со верба во луѓето, ние ја надградуваме стручноста во согласност со развојот на технологијата.

Нашиот тим специјалисти преку високо ниво на знаење и стручност имплементира најефикасни решенија спроведува најефикасни решенија со високо ниво на знаење и стручност.

 

 

Иновативноста е нашата клучна предност.

Повеќе

Најдобри во изнаоѓањето на решенија

Изведба на најголеми специфични про-аудио , видео аудио визуелни проекти и проекти за сценска опрема и осветлување. Ние нудиме дизајн, системска интеграцијаиспорака со опрема, инсталација, поправка и одржување.

Повеќе

Препораки

Културно наследство
Јавен сектор
Образование & спорт
Емитување & продукција

ЗА НАС

Посветеност на перфекцијата

Со следење на развојот, прифаќајќи го долгорочното традиционално искуство и постојаното подобрување на знаењето во високотехнолошките решенијата, ние нудиме највисок квалитет на нашите услуги.

Повеќе