Ne e bëjmë punën tonë me përgjegjësi, besueshmëri dhe me një ekspertizë të pasur. AVC Group qëndron për mendime, cilësi më të lartë dhe përparim të vazhdueshëm, edhe kur zbaton projektet më të kërkuara dhe ambicioze. AVC Group rritet në mënyrë të qëndrueshme në të cilën punonjësit ndjejnë një sens mirëqenieje dhe një angazhim ndaj përgjegjësisë. Për klientët me kërkesa individuale, AVC Group ofron integrim të sistemit, projekte nga pikat kryesore ose dizajn dhe zgjidhje të ndërtuara. Shërbimet tona janë të dizajnuara me porosi për të përmbushur pritjet dhe nevojat e ndryshme të përdoruesve. Njohuritë tona specifike janë paraqitur në një gamë të gjerë projektesh brenda fushave të ndryshme.

Fushat e ekspertizës

Transmetimi

Zgjidhje produkcioni dhe arkivimi, Sisteme të menaxhimit të pasurive mediatike, sisteme intercom, IP infrastrukturë&përpunim, marrës dhe shpërndarës sinjalesh, ekrane backdrop

Pro audio

Pajisjet inçizimit, përforcues të zërimit, mikrofonat me tel dhe wireless/pa tel, monitorët e kontrollit në Studio

Video Pro

Kamerat dhe kamera me tel, Video mixer dhe routerët, monitoruesit dhe ekranet, kontrolli i kamerave robotike

Produkcioni mobil

Furgonë OB, automjete SNG, automjete raportuese, njësi produksioni mobil

Audio vizuale dhe kontroll

Ekranet vizuale, sistemet e projeksionit, Video walls, prezantimi wireless (pa tel), shpërndarja e përmbajtjes AV, sistemet e kontrollit, sinjalizimi digjital, shpërndarja dhe përpunimi i sinjalit

Audio dhe video konferenca

Sisteme konferenciale të diskutimit, Përkthimi dhe votimi, Infrastrukturë për video-konferenca, dhomat e bashkëpunimit dhe kontrollit, qendrat e reagimit ndaj urgjencës dhe menaxhimit të krizave, Konferencat fikse dhe mobile

Kinema

Sisteme të projeksionit me DLP dhe lazer, ekrane për kinema, LED ekrane për kinema, audio sisteme gjithëperfshirese, Ulëset për kinema

Simuluesit e realitetit virtual dhe platformat e lëvizjes

Zgjidhje të personalizuara për parqe aventurash dhe argëtuese, arsimin dhe korporatat

Ndriçimi & Skena

Trupa ndriçues, Kontroller ndriçimi, Mjegullat & efektet atmosferike, mjete për mbajtje/fiksim, trare varëse & skenat

avc33 3

Shërbime

Shërbimi ynë përfshin projektimin dhe planifikimin, integrimin e sistemit, furnizimin e pajisjeve, instalimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve, zhvillim vetanak dhe riparimin e pajisjeve dhe sistemeve, përfaqësimin dhe shpërndarjen e prodhuesve vendor dhe të huaj.

Kërkimi dhe zhvillimi

Disa klientë kyç kërkojnë zgjidhje specifike të përshtatura për nevojat e rrjedhave shumë komplekse të punës. Ekipi ynë R&D (Reaserch & Development / Hulumtim & Zhvillim) është duke punuar ngushtë me klientët për të gjetur zgjidhje të përshtatshme dhe aty ku është e nevojshme, ne i zgjerojmë burimet tona duke bashkëpunuar me institucionet akademike, institucionet spin-off dhe rrjetet kërkimore në rajon.

Projektimi (zhvillimi dhe projektimi teknik)

Ne mund të hartojmë dhe zhvillojmë madje edhe projektet më të mëdha në fushat audio, video dhe audio vizuale. Ne kemi një traditë të gjatë dhe punonjës shumë të kualifikuar dhe të motivuar. Ne vazhdimisht fitojmë njohuri dhe zhvillojmë njohuri dhe furnizime tona për pajisje me cilësi të lartë. Avantazhi ynë shtesë është bashkëpunimi global brenda grupit, pra shkëmbimi i pikëpamjeve dhe përvojës. Kjo mundëson përfundimin me sukses të projekteve për të cilat jemi krenarë, ashtu si edhe klientët tanë.

Huazimet

Disa  projekte të mëdha kërkojnë që prodhuesit të jenë të përfshirë direkt në sistemin e huazimit për shkak të kërkesave specifike teknike. Me ndihmën e prodhuesve, ne mund të ofrojmë huazimin e paisjeve dhe asistencë teknike. Shembull janë ngjarje të njëherëshme, si konferenca apo samite, dhe ngjarjet sportive si gara kërcim ski World Series.

Prodhimi

Ka aplikime të sistemit që kërkojnë produkte të cilat nuk janë në dispozicion në tregjet komerciale. Departamenti ynë prodhues është përdorur për të hartuar dhe prodhuar të gjithë përbërësit  e nevojshëm që mungojnë. Me njohuritë dhe përvojën tonë ne implementojmë cilësinë më të lartë nga përbërësit më të mirë.

Mirëmbajtja dhe riparimi

Kompania ofron të gjithë mbështetjen e klientit gjatë dhe pas periudhës së garancisë. Stafi i kualifikuar siguron që shërbimi të jetë i shpejtë dhe efikas qoftë jashtë në vendndodhjen tuaj ose në ambientet tona.

Përfaqësimi

Ne përfaqësojmë dhe shpërndajmë produkte të klasit të lartë nga 40+ brende kryesore në fushën e pajisjeve profesionale audio, video, audio vizive, ndriçimi dhe pajisje skenike, duke përfshirë kompani të tilla të njohura dhe të respektuara si Sony, Harman Group, Shure, Riedel, Barco, Canon, Genelec, et c.

Brendet

Referencat

Në tregun shumë dinamik, secili projekt është sfidues dhe ka historinë e vet. Secila është unike, dhe ne investojmë më shumë në secilën për të paraqitur zgjidhjen ideale. Kjo është arsyeja pse ne jemi krenarë për secilin fund të secilit prej tyre.