30 vjetori i AVC Group

Kupto më shumë

PSE TË NA ZGJIDHNI NE

Klienti është fokusi i kompanisë sonë.

Bazuar në traditën dhe kualitetin, AVC Group është ndër liderët e mëdhenj në zgjidhjet e nivelit të lartë inovativ. Ne ofrojmë një paketë gjithëpërfshirëse të shërbimeve. Me besimin tek njerëzit, ne e ngrisim ekspertizën në përputhje me zhvillimin e teknologjisë. Ekipi ynë i specialistëve po zbaton zgjidhjet më efektive me një njohuri dhe eksperiencë të lartë.

Inovacioni është prioriteti ynë kryesor.

Kupto më shumë

Të pa arritshëm në zgjidhje në zgjidhje

Performimi edhe i projekteve më të mëdha me principin 'çelësi në duar' në pajisje pro-audio, pro-video, audio-vizuale, paisjet për skenë dhe ndriçim. Ne ofrojmë dizajnim, integrim të sistemit, furnizim me paisje, instalim, riparim dhe mirëmbajtje.

Kupto më shumë

Referencat

Arsimi & Sporti Kultura & Trashëgimia
Kultura & Trashëgimia
Sektori publik
Arsimi & Sporti

RRETH NESH

Përkushtuar përsosmërisë

Ndjekja e zhvillimeve të reja, duke shfrytëzuar njohuritë tradicionale afatgjate dhe duke përmirësuar vazhdimisht njohuritë në hi-tech zgjidhjet, ne sigurojmë cilësinë më të lartë të shërbimeve tona.

 

Kupto më shumë